TL licht

U bevindt zich op de pagina TL licht. Dit is een subpagina van Verlichting. Meer pagina's onder Verlichting zijn: Spiegelkap, Sperfilter, VSA, EVSA, Plasmalicht

TL verlichting is in 1935 uitgevonden. TL staat voor tube luminescent, wat frans is voor lichtgevende buis. Voorbeelden van TL verlichting zijn de TL-buis en de spaarlamp. In lumen per Watt is de lichtopbrengst 5 tot 6 keer hoger dan bij een gloeilamp.

Een TL-buis is aan de binnenkant met een fluoriscerende stof bedekt. De buis is gevult met krypton of argon, welke beide edelgassen zijn. Soms is de buis gevult met een mengsel van deze twee gassen. Aan deze gassen is ook kwikdamp onder lage druk toegevoegd. Aan weerszijden van de TL-buis vindt tussen twee elektroden een gasontlading plaats. Hierdoor gaat de kwikdamp ulraviolet licht uitzenden. De fluorescerende laag zet de ultraviolette straling om in zichbaar licht.

Een oudere TL-buis kan niet zomaar op het lichtnet worden aangesloten. Een TL-buis vereist extra componenten, welke bij elkaar de starter vormen. Deze starter zorgt voor de ontsteking van de verlichting.


Twee TL-buizen, elk met eigen starter, in serieschakeling: