Growshop - informatie - Nutritie Tomaten plant

Nutritie Tomaten plant

U bevindt zich op de pagina Nutritie Tomaten plant.

Tomaten Nutritie

De tomatenplant wordt in de moderne teelt klimmend gekweekt en heeft een trosvormige bloeiwijze.De tomatenplant vraagt een hoge dosering van bemesting waarbij de behoefte aan kalium in de vruchtontwikkeling verhoudingsgewijs hoog is. De kleur en de stevigheid van de vruchten beïnvloed door type bemesting, i.e. verhouding van meststofelementen gedurende wel bepaalde momenten in de cyclus. Hoge dosering van meststoffen zorgen voor meer zuren en suikers wat een sterkere smaak oplevert en smaakt de tomaat zo minder melig en sappiger. De uiteindelijke smaak hangt af van de samenstelling van de tomaat. Een tomaat bestaat voor het overgrote deel uit water en bevat slechts 5 - 7% droge stof. Van die droge stof is de helft suikers, 9% appelzuur,4% citroenzuur en de rest bestaat uit aminozuren, mineralen en zouten. Hoewel een tomaat meer dan 400 aromatische stoffen bevat, maken deze slechts 0,1% van de tomaat uit. De twee belangrijkste smaakmakers zijn het niveau en de verhouding tussen zuur en zoet. Bij een zowel laag zoet- als zuurgehalte is het resultaat een waterachtige tomaat, terwijl veel suiker en weinig zuur leidt tot een flauwsmakende tomaat, vergelijkbaar met een overrijpe tomaat. Meer zuur en minder suiker daarentegen geeft een scherpe smaak. Extra zout bevordert de zoetheid en zachtheid, extra kalium voor een zuurdere smaak. De afstand tussen de tomatenplanten vergroten leidt tot grovere, zoetere tomaten. De planten vangen zo meer licht en produceren meer suiker (fotosynthese). Gewoonlijk plukt men bladeren boven een rijpe tros om het oogsten te vergemakkelijken met als gevolg een lagere suikerproduktie. Laat de teler dit achterwege dan levert ook dit zoetere vruchten op. De tomaatplant functioneert het best bij relatief hogere temperaturen. In gematigde gebieden wordt daarom alleen onder glas geteeld. Algemeen geldt dat bij hogere temperaturen omzettingen resulterend in groei en vruchtontwikkelingen sneller verlopen met als voorwaarde dat de nutriële(meststof)aanvoer evenredig is. Teelt op hydroculturen levert doorgaans minder smaak dan op organische substraten door gebrek aan organische stoffen. De kwantitatieve resultaten zijn nagenoeg gelijk.

NPK behoeften in afzonderlijke grafieken