Growshop - informatie - BioQuant AFF Bladvoeding

BioQuant AFF Bladvoeding

U bevindt zich op de pagina BioQuant AFF Bladvoeding.
Bioquant AFF wordt met bespuiting toegediend en direct opgenomen via de bladeren. Opname van nutriënten via het blad kost voor de plant bijna geen energie en is veel efficiënter dan substraatbemesting. In substraatbemesting zijn grotere hoeveelheden dan bij bladmesting nodig om de plantbehoeften te voorzien. Bladbemesting is daarom ook meer economisch dan substraatbemesting. Bioquant AFF zorgt voor efficiënte opnames van nutriënten waardoor optimale benutting van zonne-energie en verhoogde fotosynthese met een lange nawerking plaats vindt. Door de samenstelling van Bioquant AFF biedt dit product vele mogelijkheden voor speciale omstandigheden en voor specifieke hoogwaardige gewassen. Bioquant AFF is de uitkomst als opname van de voedingsstoffen via de wortels niet optimaal kan verlopen. Planten zijn zeer gevoelig voor Bioquant AFF en reageren direct na toediening. De teler heeft dan een hoge interactie met de plant. Na waarneming van een (verwacht)gebrek of gewenste verhoging van voedingstoffen levert na toediening direct een waarneembaar resultaat. Bioquant AFF verschilt van andere( blad)meststoffen door een snelle werking, zuiverheid, hoge gehalten en toevoeging van LEGUS technology. Bioquant LEGUS (Low Energy Gradient Uptake Stimulators) is een toevoeging van sporenelementen en stimulanten, ontwikkeld voor een optimale efficiëntie van de voedingselementen. Een goede opname is verzekerd, ook onder moeilijkere omstandigheden Bioquant LEGUS verhoogt de beschikbaarheid en snelle opname van voedingselementen.

Toepassingen

Elke teler wenst in resultaten van de plant zo hoog mogelijke kwaliteit, maximale kwantiteit in

zo kort mogelijke tijd.

Het spreekt voor zich dat optimale resultaten ook optimale omstandigheden.

Echter, niet altijd kunnen omstandigheden optimaal zijn.

Onverwacht veranderende omstandigheden of systemisch afhankelijke omstandigheden

kunnen verstoringen in omzettingen veroorzaken.

Bioquant AFF verandert niets aan de potentie van de plant.

Wel kan Bioquant AFF specifieke (omzettings) processen optimaal laten verlopen bij

verstoringen van omzettingen als gevolg van veranderende of systemisch afhankelijke

omstandigheden.

Alle producten van Bioquant AFF bevatten voldoende micro-elementen.

Bij consequente toepassing van Bioquant AFF zal de plant nooit micro-elementen te kort

komen.

Teveel aan micro-elementen is altijd gevolg van onjuiste dosering  of extra toediening met

andere producten.

 

De producten Bioquant AFF zijn ingedeeld;

- Bioquant Allround AFF ( algemene breedspectrale bladmeststof voor onderhoudsnutritie)

- Bioquant Nitrogenium ( Stikstofhoudende bladmeststof)

- Bioquant Phosphor ( Fosforhoudende bladsmeststof)

- Bioquant Kalium ( Kaliumhoudende bladmeststof)

- Bioquant Calcium ( Calciumhoudende bladmeststof)

- Bioquant Magnesium ( Magnesiumhoudende bladmeststof)

- Bioquant Selenium ( Seleniumhoudende bladmeststof)

- Bioquant Silicium (Siliciumhoudende bladmeststof)